تاريخ : | | نویسنده : مهدی احمدیان
این پاورپوینت ها در درس تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره راهنمایی و توسط دانشجویان دانشگاه فرهنگیان همدان تهیه شده . با کلیک بر روی هر موضوع می توانید فایل مربوط به آن را دانلود کنید .

تساوی مثلث ها

تقارن

معادله خط

چهار ضلعی ها

حجم

رابطه فیثاغورس

مبنا